Fysiotherapie

De oorzaak van lichamelijke klachten kan divers zijn: opgedaan tijdens het werk of sporten; een verkeerde beweging; een ongeluk; een ziekte of gewoon doordat het lichaam ouder wordt. De oplossing is fysiotherapie, waardoor u snel weer in beweging komt. In onze praktijk kijken we allereerst samen met u naar uw lichamelijke situatie, uw wensen en de mogelijkheden. Dankzij de combinatie van het juiste advies en concrete oefeningen zorgt fysiotherapie dat u weer beter kunt bewegen.

Wat doet een fysiotherapeut?

De fysiotherapeut is de deskundige wat betreft het menselijk bewegingsapparaat. Hij/zij behandelt patiënten die in het dagelijks leven belemmerd worden bij het bewegen. Dit geldt voor pijnklachten in het bewegingsapparaat, voor bewegingsbeperkingen, loop- en evenwichtsproblemen, maar ook voor conditionele problematiek als gevolg van bijvoorbeeld longaandoeningen.

Directe Toegankelijkheid

De fysiotherapeut behandelt individuele of groepen patiënten, na verwijzing van een arts, maar met ingang van 2006 ook wanneer men zich rechtstreeks aanmeldt (Direkte Toegankelijkheid Fysiotherapie). In het laatste geval vindt er wel eerst een screening plaats door de fysiotherapeut, om na te gaan of het gepresenteerde klachtenbeeld behandelbaar is met fysiotherapie. Indien de patiënt toestemming geeft, vindt er een rapportage plaats naar de huisarts. Naast de behandeling, die onder meer kan bestaan uit oefentherapie, massage en eventuele gebruikmaking van specifieke apparatuur, zet de fysiotherapeut zijn deskundigheid ook preventief in, bijvoorbeeld bij het adviseren of begeleiden.

Het doel van fysiotherapie

De behandeling kan verschillende doelen hebben; bijvoorbeeld het verbeteren van het bewegend functioneren, het in stand houden ervan en het voorkomen van nieuwe klachten. Ook begeleiden om met een beperking of pijn te leren omgaan en er zo goed mogelijk mee te leren leven hoort hierbij. De laatste jaren gaat veel aandacht uit naar de preventieve gezondheidszorg. De fysiotherapeut speelt een belangrijke rol in het voorkomen van ziekten en klachten. De fysiotherapeut baseert zijn werkwijze zoveel mogelijk op wetenschappelijke inzichten en onderzoek en vertaalt die kennis in zijn praktijk.